logo

Preporod ali oživljanje ljudskega glasbenega izročila na Slovenskem (2. del)

Avtor: Marino Kranjac – poustvarjalec ljudske glasbe Poleg že omenjenih skupin, ki sta orali ledino preporoda slovenske ljudske glasbe, sta pomembni še dve posameznici iz tega obdobja. To sta Bogdana Herman in Ljoba Jenče. Bogdana Herman Slovenske ljudske pesmi poustvarja od leta 1978, ko se je pridružila ansamblu ...

Dvignite rit! Scena se ne razvije sama od sebe. Scena se soustvari.

Avtor: Jaša Lorenčič – novinar Večera Sto deset. Toliko koncertov sem obiskal lani. Doma in na tujem. Prvi rafal vprašanj, ki ga ponavadi pokasiram, tudi od novinarskih kolegov, najbolj pa od svoje generacije, zdaj že zavoham kot mamino pečenko. Štiri štuke dol. Jaša, pa se to izplača? Ti novinarska hiša ...

Ko se nas glasba dotakne

Avtor: Goran Krmac - glasbenik »Za glasbenike je vedno manj dela«, »izpodriva nas DJ«, »mladi poslušajo samo še sranje ...« so pogoste izjave zadnjih let, celo desetletij. Mnenja o krivcih za to stanje se razlikujejo, prav tako mnenja o ukrepih posameznikov in pristojnih vodilnih inštanc, ki bi razvoj spet ...

Kultura ali smrt

Avtor: Andrej Rozman Roza – Kultura ali smrt (Objavljeno v reviji Godibodi, 2012) Če je naš jezik enakopraven z ostalimi jeziki EU, imamo pravico v njem uživati enako količino dobrin kot uporabniki ostalih jezikov. Kot vemo, temu ni tako in smo uporabniki slovenščine prikrajšani za človeka vredno ...

Arhitektura je zamrznjena glasba … otoplimo jo s pesmijo

Avtor: Janko Rožič - KUD Sestava (Objavljeno v reviji Godibodi, 2012) Sozvočja sveta, kakor imenujemo glasbena srečanja v Celici, se odvijajo vsak torek že deveto leto zapored. Začeli smo že prvo jesen, potem ko smo junija 2003, po desetih letih umetniške in arhitekturne preobrazbe starega vojaškega ...

Spontani ulični nastop

Avtor: Janez Križaj - Društvo za ENO glasbo (Objavljeno v reviji Godibodi, 2012) Spontani ulični nastop ima velik družbeni pomen vsaj na simbolnem nivoju, saj predstavlja najbolj svobodno obliko izražanja misli, umetniškega ustvarjanja in javnega nastopanja. V odnosu med ustvarjalcem in publiko ni posrednikov (ni ...