logo

Instalacija Harmonija sfer

V Hostlu Celica je na ogled slikarska instalacija Mirka Malleja – Harmonija sfer. Mirko Malle je eden izmed sodelujočih slikarjev na Festivalu Godibodi. Več o projektu “slikarji” ter avtorju instalacije na  (VEČ…)

“Slikarska instalacija Mirka Malleja: Harmonija sfer združuje likovno umetnost z glasbo. Na podlagi metode glasbene grafike, pedagoške metode v pouku likovne umetnosti na nekaterih osnovnih šolah na Dunaju na začetku 20 stol., ki je raziskovala risanje in slikanje ter likovne forme, ki izražajo glasbeno dogajanje, je tudi Mirko Malle oblikoval svoj avtorski koncept barvnega dirigiranja. Le-tega vidi kot požitev slike kot medija, ki na ta način preseže meje tradicionalnega razumevanja likovnega ustvarjanja. Povezava glasbene grafike z barvnim klavirjem je njegov koncept vizualizacije glasbe. Gre za sliko, ki je obenem svetlobno-barvno-glasbena animacija. Le to vidi kot požitev slike kot medija, ki na ta način preseže meje tradicionalnega razumevanja likovnega ustvarjanja. Avtor skuša s prikazom likovnega gibanja in vtisom izžarevanja svetlobe, ki ga nadgradi z dodajanjem svetlobnih teles in matematično določenimi glasbenimi razmerji, doseči sozvočje med barvami in osnovno likovno zamislijo. Pri tem izhaja iz antične filozofije pitagorejcev, ki so menili, da glasba neposredno vpliva na človeka ter ima zato zmožnost vpliva tudi na njegovo dušo. Pitagorejska filozofija uči, da ima vse v vesolju lastnost oddajanja zvokov, vibracij oziroma tonov (harmonije sfer). Pitagora je spoznal, da je glasbena razmerja možno matematično določiti.[1] Peter Ciuha je ustvaril računalniški program, ki ta razmerja določa in jim izračuna barve. Mirko Malle jih je pretvoril v podobe in zanimivo instalacijo. “

Aljaž Pogačnik, nav. delo

6. junij 2014 / Hostel Celica

animation, spheric harmoniesComments are closed.