logo

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

S podpisom pooblaščam Zavod Godibodi, da obdeluje moje navedene osebne podatke za namene obveščanja o novostih pri Ustvarjalnem polju Celinka.si in dogajanju na Festivalu Godibodi. Soglasje velja do izpolnitve namena oziroma do mojega preklica. Zavod Godibodi mojih osebnih podatkov ne sme posredovati drugim fizičnim ali pravnim osebam, če tega prej nisem izrecno dovolil/-a. Zavod Godibodi se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke zavaroval v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov lahko kadarkoli pisno zahtevate, da Zavod Godibodi trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namene obveščanja o novostih in dogajanju na Ljubljanskem gradu. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način, da na elektronski naslov: info@godibodi.si ali po pošti na naslov Zavod Godibodi, Sneberska cesta 33, 1260 Lj. – Polje pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

Zavod Godibodi se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov ter mi omogočil uveljavljanje mojih pravic, in sicer pravico do dostopa do mojih osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa mojih osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave mojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti mojih osebnih podatkov. Prav tako pa ima posameznik na voljo tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Zahtevo za uresničevanje katere izmed navedenih pravic, lahko pošljete po pošti na naslov: Zavod Godibodi, Sneberska cesta 33, 1260 Lj. – Polje ali pošljete obvestilo na elektronski naslov:info@godibodi.si. Zavod Godibodi se zavezuje, da bo vaši zahtevo vzel v obravnavo v 30 dneh od prejema zahteve in izvedel vse potrebne ukrepe. Zavod Godibodi vas bo v nadaljnjih petih dneh pisno obvestil o izvedenih ukrepih, v kolikor pa bo vašo zahtevo zavrnil, pa tudi o razlogih za zavrnitev.